Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 'RODO’ lub 'Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’).

Spełniając obowiązek nałożony na nas w/w rozporządzeniem, pragniemy poinformować Państwa jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Agencja Handlowo Usługowa INTERPAST Michał Wanke z siedzibą w Warszawie, 04-840 Warszawa Strzegomska 8, tel.: 22 6158159, e-mail interpast@interpast.com.plwpisana do wpisu o działalności gospodarczej pod nr 84713, NIP: 5210321345, REGON 010023140.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z faktem łączącej nas obecnie lub w przeszłości współpracy w zakresie, w jakim zostały nam one przekazane przez Państwa lub Państwa współpracowników i Kontrahentów. W związku z tym informujemy, że:

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji łączących nas umów, dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia, realizacji i rozwiązania łączących nas umów, a po tym czasie zostaną usunięte,

  • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim tylko na podstawie upoważniających nas do tego przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji łączącej Państwa z INTERPAST współpracy (np. adresowanie kopert, wykonywanie przelewów);

  • w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wglądu do zgromadzonych przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawo żądania przeniesienia danych,

  • w każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zaś cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

  • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas obecnej lub przyszłej współpracy, będzie oznaczało konieczność zakończenia tej współpracy.