Produkty suszone – linie produkcyjne

Wszystkie maszyny i urządzenie do produkcji makaronu zaprojektowane i wykonane przez Italpast charakteryzują się zaawansowaniem w zakresie technologii, trwałości i elastyczności dla zapewnienia wysokiej jakości makaronu zarówno tradycyjnego jak i specjalnych produktów. Oferujemy pojedyncze urządzenia jak i całe linie o wydajności od 60 do 800 kg/godz.,  przystosowane do pracy ciągłej w pełni automatycznej lub tzw. porcji wynikającej z wielkości zbiorników maszyny. W zależności od potrzeb mogą być  w wersji próżniowej, z mieszalnikami wstępnymi typu Turbo, z głowicami standard lub pionowymi oraz suszarniami statycznymi lub tunelowymi.

Urządzenia lub linie mogą być podzielone na: