Produkcja form krótkich, gniazdek, lazania oraz kształtów specjalnych

W zależności od użytej maszyny można uzyskać wydajność od 50 do 750 kg makaronu wysuszonego.  Makaron po uformowaniu przez matrycę, zwijarkę, układarkę, krajalnicę różnych szerokości tasiemek lub lazania lub kształty wycinane np. kokardki jest wstępnie suszony, układany na sitach i ostatecznie suszony a następnie pakowany. Przy zastosowaniu suszarń statycznych można proces zautomatyzować poprzez dodanie do linii podajnika sit, układarki sit. Sam proces formowania makaronu może być w pełni automatyczny przy zastosowaniu maszyn do tego rodzaju pracy przeznaczonych np. MAC 120, 200, 220, 300, 320 lub 600. Maszyny mogą współpracować z systemami podającymi płyny, mąkę, dodatki w formie proszku lub płynu. Surowce mogą być mieszane albo w zbiornikach maszyny lub w premikserach typu turbo. W maszynach o większej wydajności można stosować sterownik PLC który steruje praca maszyny według programu wprowadzonego przez użytkownika. Program określa recepturę i ilość makaronu. W każdej chwili można sprawdzić stan realizacji cyklu produkcyjnego. Cały ciąg suszarniczy – przed suszarnia, suszarnia statyczna lub ciągła może być ogrzewany albo elektrycznie lub poprzez wymienniki ciepła zasilane gorącą woda lub parą. Sterowanie suszarniami może być tradycyjne lub poprzez sterowniki PLC z możliwością zachowywania i wywoływania wielu reżimów pracy – temperatury, wilgotności oraz czasu suszenia. Użytkownik ma pełną możliwość modyfikowania parametrów w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych. Modyfikacja takich parametrów może być wykonana jedynie poprzez pracownika mającego autoryzację do takich zmian.

schemat linii do makaronów krótkich

Wykaz maszyn i urządzeń przewidzianych dla tej produkcji:

Podajnik mąki AL 250-500

Zbiornik na płyny seria TK i TKD

Mieszalnik wstępny TURBO piórowy lub odśrodkowy

MAC30 I MAC60 prasy do makaronu 30-60 kg/h

MAC 100 prasa do ciasta

MAC120C i 120/200 prasy do makaronu

MAC 180VR – prasa do makaronu

MAC 200VR – prasa do makaronu

MAC220VRC I MAC220VRC-300 – prasa automatyczna do makaronu

MAC320 VRC i VRL automatyczna prasa do makaronów krótkich i długich

MAC600 VRC i VRL automatyczna prasa do makaronów krótkich i długich

SERIA GR – maszyny do produkcji makaronu typu zacierka

NL600 – maszyna do zwijek i produkcji lasagne

Podajnik sit

Układarka sit

TP100/200/300/600 przedsuszarnie termo-wibracyjne

EAC suszarnie statyczne do krótkich I długich makaronów

CVM – pakowaczki pionowe z róznymi systemami wagowymi

CA37 – kompaktowe pakowaczki do makaronów krótkich