Produkcja makaronów długich np. spagetti

Do produkcji makaronów suszonych długich wykorzystuje się podobne urządzenia jak do form krótkich ale przystosowane do produkcji makaronów np. spagetti.

Formowanie makaronu odbywa się albo poprzez matrycę okrągłą lub prostokątną.

Makaron jest zawieszany na drążkach, obcinany na odpowiednia długość i na drążkach jest zawieszany na specjalnym wózku. Końcówki spagetti po obcięciu powracają do maszyny do ponownego użycia

Suszenie odbywa się w suszarniach statycznych przy pełnej kontroli procesu suszenia.

Suszarnie są takie same jak przy produkcji makaronów krótkich różnią się jedynie wózkami.

W naszej ofercie jest również linia MULTIPLA – prasa np. MAC 320, 600 gdzie użyte są dwie matryce – okrągła i prostokątna. Matryca okrągła jest dla form krótkich a prostokątne dla form długich.

Makaron po wysuszeniu jest poddany trymowaniu – obcinaniu do długości określonej przez użytkownika, natomiast pozostałości po obcięciu po zmieleniu w specjalnym młynku dodawane są do mąki w określonych proporcjach.

schemat linii spagetti

Wykaz maszyn i urządzeń przewidzianych dla tej produkcji:

Podajnik mąki AL 250-500

Zbiornik na płyny seria TK i TKD

Mieszalnik wstępny TURBO piórowy lub odśrodkowy

MAC 200VR – prasa do makaronu

MAC220VRC I MAC220VRC-300 – prasa automatyczna do makaronu

MAC320 VRC i VRL automatyczna prasa do makaronów krótkich i długich

MAC600 VRC i VRL automatyczna prasa do makaronów krótkich i długich

Urządzenie do produkcji spaghetti

TR600-1200 układarka spaghetti na drążkach

EAC suszarnie statyczne do krótkich I długich makaronów

SL600-1200 urządzenie do zdejmowania spagetti z drążków i obcinania

Pakowaczka do spagetti

PL111 – naważarka do makaronów spagetti