MAC 120

– wydajność do 110 kg/godz.,

– wersja próżniowa i bez próżni.

Mieszanie wstępne przy pomocy wysokobrotowego mieszalnika odśrodkowego, automatyczne dozowanie mąki i płynów, praca w pełni automatyczna w systemie ciągłym.

Opcjonalnie mechaniczna lub elektroniczna regulacja wydajności.

Matryca 143mm.

Elektroniczna regulacja długości cięcia form krótkich.

Pobierz katalog MAC 120